Door Johannes, developer bij Decoders

Goedkoper, sneller, efficiënter

Nieuwe tools gebruiken om meer te bereiken in minder tijd. Voorheen werden er nieuwe software geschreven en hergebruikt om het leven van een programmeur makkelijker te maken. Maar de toekomst voor ons lijkt te verschuiven van het coderen van software naar een computer vertellen hoe de software gebouwd moet worden.

Kunstmatige intelligentie (AI) is niet langer een concept dat voorbehouden is aan sciencefictionfilms en start-up pitches. Het is werkelijkheid geworden en ik zie het teken aan de muur voor mijn branche. Digitale bureaus moeten zich voorbereiden op een toekomst waarin AI veel banen in softwareontwikkeling overneemt.

Op dit moment kan een computer verschillende aspecten van softwareontwikkeling automatiseren. Geautomatiseerde testtools aangedreven door AI kunnen bugs en fouten sneller en nauwkeuriger detecteren dan menselijke testers. Evenzo kunnen door AI aangedreven codegeneratoren het schrijven van code versnellen en menselijke fouten verminderen. Tools zoals Githubs Copilot kan codeer suggesties geven voor je werk. Ze kijken naar wat je hebt geschreven en proberen te voorspellen wat je vervolgens nodig hebt.

Tools zoals ChatGPT en Copilot pakken een specifiek probleem aan en proberen te helpen. Momenteel vereisen implementaties van AI een gelimiteerde scope in wat ze proberen op te lossen en geven alleen antwoorden in een hele gestructureerde manier. Het echte gevaar voor programmeurs komt wanneer de gelimiteerde scope uitgroeit tot een hele applicatie. In de toekomst kan een bedrijfsanalist een AI vragen om een programma te schrijven en levert hij een oplossing die goed genoeg is. Deze wijziging zou softwareontwikkeling zo veel goedkoper kunnen maken.

Deze vooruitgang in AI-technologie zal de development industrie veranderen. Digitale bureaus zullen zich moeten voorbereiden op een toekomst waarin veel banen voor softwareontwikkeling worden geautomatiseerd of aangevuld met AI. Het betekent ook dat we opnieuw moeten nadenken over hoe softwareontwikkelingsprojecten worden gestructureerd en beheerd.

Sommigen zullen misschien beweren dat de opkomst van AI in softwareontwikkeling zal leiden tot banenverlies. Hoewel het waar is dat specifieke taken die voorheen door mensen werden uitgevoerd, geautomatiseerd zullen worden, is het essentieel om te onthouden dat AI menselijke creativiteit en probleemoplossend vermogen niet kan vervangen. Bekwame softwareontwikkelaars zullen nog steeds nodig zijn om het proces te begeleiden en te overzien, maar zullen minder hands-on codeerwerk moeten doen dat momenteel nodig is voor maatwerksoftware.

De opkomst van AI in softwareontwikkeling is onvermijdelijk en we moeten ons voorbereiden op de toekomst. Dit betekent echter niet het einde van de menselijke betrokkenheid bij softwareontwikkeling. Er zullen nog steeds ontwikkelaars nodig zijn om het ontwikkelproces te begeleiden en hun expertise in te zetten om complexe problemen op te lossen. Wij bij Decoders omarmen nieuwe technologieën en tools zoals AI en passen ons aan hun impact op onze branche aan. Als we meer kunnen bereiken in minder tijd, waarom zouden we daar dan geen deel van willen uitmaken? Zoals Bill Gates het verwoordde: “Ik kies een lui persoon om een zware klus te klaren. Omdat een luie persoon een gemakkelijke manier zal vinden om het te doen."

Johannes Sanders

Programmeur bij Decoders

© 2023 Decoders B.V.