Versie 2

Privacybeleid

PrivacybeleidDit is de privacyverklaring van Decoders. Decoders respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonlijke gegevens op te geven op onze website, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Decoders in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Gegevens die worden verwerkt

asd2

Decoders verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je ervoor kiest je gegevens te verstrekken door ons contactformulier in te vullen, je aan te melden voor onze nieuwsbrief of je in te schrijven voor onze dienst.Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:


  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • telefoonnummer
  • IP-adres
  • Locatie
  • Internetbrowser en apparaattype

Waarom we deze gegevens verwerken

asd2

We verwerken alleen je naam, telefoonnummer en e-mailadres om je aan te melden voor onze nieuwsbrief of om contact op te nemen met support. We gebruiken deze gegevens om je te bereiken en een antwoord op je vraag te geven of om je vraag op te volgen.We analyseren je gedrag op onze website om de ervaring van onze website te verbeteren en de inhoud aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers. Deze gegevens worden - indien mogelijk - anoniem verwerkt en worden in geen geval aan derden verstrekt.


Hoe lang we uw gegevens bewaren

asd2

Decoders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Deze periode is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verzamelen. We verwijderen je gegevens uit onze systemen als ze niet langer bewaard hoeven te worden.


Persoonlijke gegevens delen met derden

asd2

Decoders zal jouw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken

asd2

Decoders maakt gebruik van technische en functionele cookies. We gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan onze website op je apparaat wordt opgeslagen. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische functionaliteit van onze website en uw gebruikerservaring. We gebruiken deze gegevens ook om onze website te optimaliseren. In uw browser kunt u de cookie-instellingen aanpassen als u niet langer wilt dat uw browser cookies opslaat.De actieve cookies die worden gebruikt hebben betrekking op Google Analytics, dat wordt gebruikt om de globale bewegingen van gebruikers op de site te volgen en probeert zo lang mogelijk in leven te blijven. Alle Google Analytics-gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker. Een tweede cookie die ons systeem kan plaatsen, wordt gebruikt voor sessiebeheer zodat u aangemeld kunt blijven. Deze cookies bevatten geen gebruikersgegevens en verlopen binnen 2 weken.


Uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

asd2

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Decoders. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen naar u op te sturen. Je verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je gegevens kun je sturen naar hello@decoders.digital. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is verzonden, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Om je privacy te beschermen raden we je aan om je foto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en sofinummer te verbergen. We proberen zo snel mogelijk te reageren op aanvragen, uiterlijk binnen vier weken.


Hoe we uw gegevens beschermen

asd2

Decoders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hello@decoders.digital.